Reklāma Internetā – Likumdošana

by Alberts Ziemelis on 31/12/2010

in Interneta mārketings

Attīstoties Optiskā Interneta tīklam un interneta pieslēgumu ātrumam, paveras arvien plašākas iespējas attīstīt biznesu internetā. Līdz ar to interneta vietņu īpašniekiem, reklāmas veidotājiem un pašu reklamēto produktu pārdevējiem būs ērti pārlūkot vienkopus visus svarīgākos likumus un Ministru kabineta noteikumus, kas paredz dažādu kategoriju reklāmas noteikumus.

Tātad visi svarīgākie reklāmas likumi vienkopus, sākot no nosacījumiem par alkohola reklāmu internetā un beidzot ar veterināro zāļu reklamēšanas nosacījumiem internetā. Atsevišķi publicēts arī pārējās interneta vidē saistošās likumdošanas apkopojums.

REKLĀMAS LIKUMS. Pamatu pamats, tā arī saucas. Svarīgs ir viss likuma teksts. Likums nosaka gan reklāmas veidošanas principus, gan paredz noteikumus reklāmas izplatīšanai, kā arī kā arī nosaka atbildību pārkāpumu gadījumos. Portāls kā reklāmas izplatītājs var tikt saukts pie atbildības par likumā neatļautas reklāmas publicēšanu. Tālāk publicējam ar likumu saistītos normatīvos aktus, kas regulē atsevišķu produktu un pakalpojumu grupu reklāmu:

ALKOHOLA REKLĀMA INTERNETĀ. Alkoholisko dzērienu reklāmu un tās kārtību regulē “Alkoholisko dzērienu aprites likums”. Būtiskākie likumā ir 10. un 11. pants. Priecīgā ziņa visiem interneta vietņu īpašniekiem – internets ir vienīgā elektroniskā vide, kur atļauta stipro alkoholisko dzērienu reklāma. Kā zināms, TV un radio drīkst reklamēt tikai alu un vīnu vai citus līdzīgus dzērienus, kas atbilst šo abu minēto dzērienu izgatavošanas un sastāva definīcijai. Nekāda sakara ar dzērienu stiprumu (grādos) te nav.
Galvenie alkohola reklāmas nosacījumi – jābūt ierastajam uzrakstam par alkohola kaitīgumu, nedrīkst paust uzskatu, ka alkohols ir zāles, nedrīkst saistīt alkohola lietošanu ar sportu vai transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī nedrīkst attēlot personu lietojam alkoholu, resp. dzēriena glāzi drīkst turēt rokās, bet tā nedrīkst pieskarties lūpām.

Absolut Vodka Reklāma

AZARTSPĒĻU UN IZLOŽU REKLĀMA INTERNETĀ. Azartspēļu reklāmu regulē “Azartspēļu un izložu likums”. Azartspēļu reklāmas publicēšanai Internetā saistoša ir likuma 41.panta 5. un 6. daļa, kas nosaka, “Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām. Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi”. Tāpat “Aizliegts piedāvāt piedalīšanos azartspēlē par velti, kā dāvanu vai balvu vai kā kompensāciju par preces iegādi vai pakalpojumu saņemšanu.” Ieteicams iepazīties ar attiecīgajiem MK noteikumiem, kas izdoti pamatojoties uz šo likumu.

Azartspēļu un izložu likuma 41.panta 5. daļas noteikumi ir ļoti diskutabli saistībā ar norises vietas jēdzienu tieši elektroniskās vides aspektā. Šī likuma norma skar daudzus online totalizatoru un azartspēļu organizatorus. Galvenā likuma problēma – tas nepaskaidro, kas īsti uzskatāma par azartspēļu norises vietu – lietotāja dators vai serveris, kurā glabājas attiecīgā programmatūra. Šajā kontekstā 2010. gada pavasarī paredzēta pirmās instances tiesas sēde par neatļautu azartspēļu reklāmu portālā Delfi. Latvijā populārākais Sporta portāls esports.lv šo problēmu atrisināja pārceļot fizisko servera atrašanās vietu uz ASV un pārdēvējoties par Sportacentrs.com – tik ievērojami ir portāla ienākumi no dažādu totalizatoru un azartspēļu reklāmas un affiliate programmām, lai šāda biznesa restrukturizācija būtu izdevīga.

TABAKAS IZSTRĀDĀJUMU REKLĀMA INTERNETĀ. Tabakas izstrādājumu un cigarešu reklāmu regulē likuma “Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu” noteikumi. Sevišķu uzmanību pievēršam likuma 8. un 9. pantam, kur apskatīti tabakas izstrādājumu reklāmas nosacījumi. Jāsaka uzreiz, ka tabakas izstrādājumu reklāma internetā ir aizliegta, ja vien Jūsu vietne nav “speciālais izdevums, kas paredzēts komersantiem, kuri nodarbojas ar tabakas izstrādājumu tirdzniecību”, kā arī izdevums, “kas tiek izdots un drukāts valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un nav paredzēts Eiropas Savienības tirgum”. Droši vien šo normu iespējams apiet, uzturot mājas lapu uz kāda servera ārpus EU un publicējot informāciju krievu valodā, kas principā nav EU pārstāvētā etniskā valoda…

KREDITĒŠANAS PAKALPOJUMU REKLĀMA INTERNETĀ. Reklamējot kreditēšanas pakalpojumus, nepieciešams izlasīt Ministru kabineta noteikumus Nr.692 no 25.08.2008 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu”. Redzamā lieta ir brīdinājuma uzrakst “Aizņemies apdomīgi”, kas jālieto reklamējot kreditēšanas pakalpojumus Internetā.

PORNOGRĀFISKA UN EROTISKA SATURA MATERIĀLU REKLĀMA INTERNETĀ. Pornogrāfiska un erotiska rakstura reklāmu elektroniskajā vidē regulē Pornogrāfijas ierobežošanas likums. Sevišķa uzmanība jāpievērš bērnu pornogrāfijas aizliegumam, piekļuves nosacījumiem pornogrāfiska rakstura saturam un pornogrāfisku materiālu reklāmas noteikumiem. Tāpat ieteicams izlasīt saistošos MK noteikumus Nr. 704 no 02.09.2008 “Intīma rakstura izklaides ierobežošanas noteikumi”.

DATORSPĒĻU REKLĀMA INTERNETĀ. Reklamējot datorspēles, jāievēro MK noteikumi Nr.452 no 06.06.2006. “Datorspēļu izplatīšanas noteikumi”. Tie nosaka kā spēles marķējamas atbilstoši auditorijas vecuma grupai un nosacījumus datorspēļu pieejamībai internetā.

JAUNU VIEGLO AUTO REKLĀMA INTERNETĀ. Reklamējot jaunas vieglās automašīnas jāsniedz informācija par CO2 jeb oglekļa dioksīda koncentrāciju izmešos, ko nosaka MK noteikumi Nr.608 no 20.07.2004. “Noteikumi par marķējumā un reklāmas publikācijās patērētājiem sniedzamo informāciju par jaunu vieglo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi”. Citiem vārdiem sakot – reklāmā jānorāda CO2 izmešu koncentrācija izpludes gāzēs.

Mercedes-Benz Reklāma

MEDIKAMENTU REKLĀMA INTERNETĀ. Medikamentu reklāmā svarīgi ievērot MK noteikumus Nr.167 no 06.03.2007. “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražošanas uzņēmums ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”. Recepšu medikamentu reklāma ir aizliegta. Tāpat aizliegts reklamēt zāles, kas satur psihotropās vai narkotiskās vielas vai to analogus.

BĒRNU PĀRTIKAS REKLĀMA INTERNETĀ. Reklamējot bērnu pārtiku, jāpārzina MK noteikumi Nr.370 no 26.05.2008. “Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem”

VETERINĀRO ZĀĻU REKLĀMA INTERNETĀ. Dzīvnieku portāliem, dzīvnieku sociālajiem tīkliem, ZOO interneta veikaliem un tml. vietnēm aktuāli ir MK noteikumi Nr.169 no 06.03.2007. “Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība”. Jāizlasa, pirms ķerties pie veterināro zāļu reklāmas.

CENU NORĀDĪŠANA INTERNETA REKLĀMĀ. Reklamējot sveramas, beramas vai lejamas preces, jāievēro MK noteikumi Nr.178 no 18.05.1999. “Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas”. Galvenā būtība – ja tiek pārdota kāda sverama, lejama vai berama prece, jānorāda gan iepakojuma cena, gan cena par mērvienību – kilogramu, kvadrātmetru, litru un tml. Vienmēr jāatceras par PVN atšifrēšanu cenā – jābūt skaidri norādītam vai tas iekļauts cenās, vai nē.

Pilnu normatīvo aktu tekstu visērtāk lasīt vietnes Likumi.lv konsolidētajās versijās.

Tālāk apkopota pārējā likumdošana, kas regulē interneta vidi.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: